دانش آموزان برای تقویت ذهن می‌توانند از منابع مختلفی استفاده کنند. یکی از منابع مهم تقویت ذهن، مطالعه کتاب های مختلف است. مطالعه کتاب ها، علاوه بر افزایش دایره لغات و دانش کلی، به تمرین مهارت های مختلفی مانند تمرکز، تجزیه و تحلیل و خلاقیت کمک می کند. همچنین، حل مسائل و تمرین های متنوع به منظور بهبود حافظه و پردازش اطلاعات نیز مفید می باشد. بازی های منطقی و سرگرمی هایی مانند شطرنج و پازل ها نیز می توانند به تقویت ذهن کمک کنند. در نهایت، ورزش و تغذیه مناسب نیز برای رشد سلامت فیزیکی و ذهنی بسیار مهم می باشد و باید به همراه منابع دیگر برای تقویت ذهن مورد استفاده قرار گیرد.