عکاسی به عنوان یکی از هنرهای دیداری تاثیر بسزایی بر ذهن پویا دارد. با دیدن تصاویر، افراد به دقت به جزییات توجه می کنند و با همان حس و احساس، در ذهنشان قرار می دهند. عکس ها می توانند خاطرات را زنده کنند و حسی از ارتباط با زمان و مکان زیادی را به نمایش بگذارند. به عنوان یک شاهد مجازی، عکاسی به برقراری درک و هم‌اندیشی با دیگران کمک می کند و می تواند التهابات و اختلافات ایجاد شده در جامعه را کاهش دهد. با وجود این که تصاویر ممکن است گاهی اوقات برای برانگیختن احساسات شوم و ترسناک استفاده شوند، اما به طور کلی، عکاسی می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت تغییر طرز فکر و تصویری در جامعه استفاده شود.